۱۷ام مرداد ۱۳۹۶ وبلاگی

این هواپیمای شرکت «اطلس گلوبال» که ۱۲۷ مسافر داشت در شمال قبرس گرفتار طوفان و تگرگ شد و خلبان به دلیل شرایط بحرانی، خواستار فرود اضطراری در فرودگاه استانبول شد. با وجودی که این فرودگاه به‌دلیل شرایط بد جوی تعطیل بود اما برج مراقبت به‌دلیل حساسیت موضوع، اجازه فرود هواپیما را داد و خلبان با مهارت و تنها با هدایت برج مراقبت این پرنده آهنی را به زمین نشاند.پس از این فرود معجزه آسا، مسافران، خلبان را حسابی مورد تشویق قرار داده و او را بشدت تحسین کردند. وی نیز زنده ماندنش را تولدی دوباره خواند.